เลือกเครื่องขัดพื้นให้เหมาะกับงาน

การเลือกเครื่องขัดพื้นให้เหมาะกับพื้นที่และลักษณะพื้นผิวเป็นเรื่องสำคัญ เครื่องขัดพื้นมีหลายชนิด เช่น เครื่องขัดพื้นแบบสวิง เครื่องขัดพื้นปั่นเงา เครื่องขัดพื้นลอกหน้าหินอ่อน เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ ซึ่งต้องเลือกใช้กับแผ่นขัดหรือแปรงขัดที่เหมาะกับพื้นผิวเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติเป็นเครื่องที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาด