เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติ รุ่น PORTO191

เครื่องกวาดพื้นขนาดใหญ่สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ราชการที่มีพื้นที่กว้างและประหยัดเวลามากขึ้น

เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติรุ่นMACH 6DK

เครื่องกวาดพื้นขนาดใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ราชการที่มีพื้นที่กว้างสามารถเก็บกวาดได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติรุ่นMACH5DK

เครื่องกวาดพื้นนั่งขับขนาดใหญ่ชนิดเครื่องยนต์ เหมาะกับใช้พื้นที่กว้างนอกอาคารเก็บกวาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติรุ่นMACH3EB

เครื่องกวาดพื้นแบบนั่งขับชนิดเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างรวดเร็วและได้พื้นที่มากและเก็บกวาดดูดฝุ่นได้สะอาดหมดจด

เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติรุ่นMACH2

เครื่องกวาดพื้นแบบนั่งขับ สามารถทำงานกวาดและดูดฝุ่นได้อย่างรวดเร็วในขั้นตอนเดียวใช้ได้ทั้งในและนอกอาคาร

เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติรุ่นMACH MEP

เครื่องกวาดพื้นรุ่นแบบเข็นตาม ขนาดเล็กกะทัดรัดระบบ Manual เป็นเครื่องกวาดพื้นรุ่นประหยัดพลังงาน